Vypracovanie urbanistickej štúdie dobudovania strediska vidieckej rekreácie s celoročnou prevádzkou

Ciele:

  • premyslený a citlivý rozvoj cestovného ruchu umožní a udržanie regionálnych tradícií, vidieckého rázu krajiny s rozvojom chalupíctva a kultúry krajiny.
  • dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry za pomoci prostriedkov z EÚ
  • propagáciu drotárskej minulosti regiónu s obnovou drotárskych chodníkov
© HEARTH, marec 2009