Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj horských regiónov.
  občianske združenie Modrá planéta - HEARTH
  Veľká okružná 68, 010 01 Žilina
  tel: 0903 510 260
  e-mail: hearth@hearth.sk
  IČO: 37806149
  DIČ: 2021577668
  IČ DPH: SK2021577668
  Číslo účtu: VÚB Žilina, 1487466551/0200
  Registrácia: 4.5.2001, Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-18346
Zabezpečujeme:
  vypracovanie vízií a koncepcií udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu a dopravy,
  návrhy využitia obnoviteľných zdrojov energie, vypracovanie dokumentácie EIA (Enviromental Impact Assessment),
  príprava publikácií, propagačných materiálov, videoprojekcie z oblasti enviromentalistiky a udržateľného rozvoja riešených území,
  návrhy, koordinácia a realizácie revitalizačných opatrení,
  sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rámci cieľov organizácie,
  spracovanie počítačových dát, vizualizácie.

Zoznam členov združenia:

  Jaroslav Zábrodský: koordinácia, návrh zámerov, spracovanie dát a modely
  RNDr. Miloslav Badík: poradca pre životné prostredie
  Ing. Gašperec Ľubomír: poradca pre stavebníctvo
  Ing. arch. Andrej Zábrodský: architektúra, vizualizácie, výpočtová technika
  Ing. arch. Ján Kubina: poradca pre urbanizmus a architektúru
  Anna Čibenková: ekonomika
  Katarína Sedúchová: asistent pre administratívu
  Martin Horňák: asistent pre prácu v teréne a modely
Stanovy a členské schôdze:

Stanovy občianskeho združenia

Zápisnica z členskej schôdze v roku 2001

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2002

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2003

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2004

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2005

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2006

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2007

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2008

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2009

Zápisnica z členskej schôdze za rok 2010

© HEARTH, máj 2011