Občianske združenie je nezisková organizácia. Financovanie činnosti združenia je zabezpečené z vlastných zdrojov (dobrovoľné príspevky členov združenia, prípadné podnikateľské aktivity združenia), vkladov podnikateľov (EHAES Žilina, TEXHAL Žilina, LUGA Žilina, ERPOS Žilina), príspevkov obcí zainteresovaných na jednotlivých projektoch a fondov Európskej únie.

Prostriedky poskytnuté Európskou úniou:

  • 2003 - grant z fondu PHARE CBC (SR/PL spoločný fond malých projektov) pre druhú etapu projektu "VEZUW"
  • 2004 - grant z grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja (MVaRR) pre projekt "Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina-Strečno-Vrútky"

Výročné správy o hospodárení združenia:

Výročná správa za rok 2002

Výročná správa za rok 2003

Výročná správa za rok 2004

Výročná správa za rok 2005

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa za rok 2010

© HEARTH, máj 2011