Legenda:

1-Návrh regionálnej rekreačnej prepravy s 33 stanicami charakteru objektov CR 2-Horský hotel „JURÁŇ“ 3-Stredisko zimných športov „SKORUŠINÁ“ 4-Stredisko cestovného ruchu „BLATNÁ“ 5-Golfový areál „Chotárske jamky“ 6-Ski park „Majami“ Zuberec 7-Termálne kúp. Zuberec „Tereza“ 8-Stredisko multi služieb „SMS Zuberec 9-Lanová dráha Madajka 10-Vodná nádrž „Nižňanský mlyn“ 11-Stredisko cestovného ruchu „Súšava“ 12-Lanová dráha Holica 13-Lanová dráha Ostré 14-Cyklo-bežecko-turistická trasa "CBT" Malatiná – Zuberec 15-Prechod kvačianskou roklinou 16-Skautské tábory 17-„Podhorský gazda“ 18-„Remeselný dvor“ 19-Revitalizácia Studeného potoka 20-Revitalizácia turistických chodníkov 21-Bio park „REBECA“ reg.bioenerg.cent. 22-Sústava MVE Studený potok 23-Oravské veterné parky „OVP“ 24-Hotel „FERRUM“ 25-Integrovaný regionálny informačný systém „IRIS“

© HEARTH, marec 2009